Symphony Chorus | Contact: srlekucmccs.hu.oc@ciouisuyto
Managers: Karolina Schatz, Alexander van Dijk
Facebook group

Rehearsals: Tuesday evenings 18:30, Gordon House 106. Click here to view the rehearsal calendar in the browser, or subsribe to this link in your ICS calendar software: https://uclmusicsociety.co.uk/chorus-calendar.ics

Our largest un-auditioned singing group produces incredibly high quality music despite the wide range of choral experience of its members. Major symphonic works are presented in cooperation with the orchestra, and the group takes part in a complete opera staging in Term 2. All students and staff welcome!

Materials for Libuše

Download score

Download libretto

Download pronunciation guide

Spoken words recorded by Katka

Download all audio files. Text can be found in the lyrics tag.

Here, you can listen to each extract:

Act 1, Scene 1, page 23
soprani

Bohové věční tamo nad oblaky,
v milosti shlížejte na tuto zem!
Eternal gods, ye that dwell above the clouds,
look down with grace upon this our land!

Act 1, Scene 3, page 35
bassi, tenori

Běda, když mezi vlastními bratry
spory se rodí a mrzký svár;
k samému nebi zloba ta vniká
volajíc bohův hněv i zmar!
Alas that between sons such
conflicts arise hateful strife;
that anger rises up to heaven
inviting the wrath of the gods!

Act 1, Scene 4, page 58
bassi, tenori

Hrůza! Ký to vzdorný hněv!
Horror! What a spiteful rage!

Act 1, Scene 4, page 59
tutti

Ledem stydne těla krev!
Leknutím se tají dech,
řeč zachází, zrak i slech!
The blood is freezing in our veins!
Fear stops our breath,
speechless are we, blind and deaf!

Act 1, Scene 4, page 63
tutti

Vol sama podle žádosti své,
dle srdce, neupoutána,
my přivítáme s jásotem
dnův budoucích vládce a pána!
Choose yourself accordong to your pleasure,
your heart’s desire, free in your choice,
and we shall welcome jubilantly
the ruler of our future days!

Act 1, Scene 4, page 70
tutti

Buď zdráv! Již, národe, jásej!
Long live! Ye, people all, rejoice!

Act 1, Scene 4, page 71
tutti

Ať po zemi zazní blaha hlas!
Let the sound of joy ring through the land!

Act 1, Scene 4, page 73
tutti

A jako vás dva milosti páska,
tak svazek svornosti objímej nás!
And as the bond of love unites you two
so let the bond of concord unite us!

Act 2, Scene 3, page 124
tutti

Klopotu odmění přírody moc,
chutě ku práci, než nastane noc!
Bez klidu dále a na pole ven,
v práci a ruchu my končíme den!
Heja! Heja!
Nature’s might will reward our labours,
so let’s continue before the night falls!
Without rest onward and out in the fields
in work and toil we end our day!
Heya! Heya!

Act 2, Scene 4, page 127
tutti

Do konce dílo
je hotovo,
počneme v krátce
zas nanovo!
The work is finished,
done, all of it,
after short rest we
shall start anew!

Act 2, Scene 4, page 129
tutti

Dobrotivý je
náš hospodář,
štěstí nechť zdobí
vždy jeho tvář!
Gracious is our
master and lord,
may he be always
happy in life!

Act 2, Scene 4, page 132
tutti

Vesele dílo
je hotovo,
počneme v krátce
zas nanovo!
The happy work is finished,
done, all of it,
after short rest we
shall start anew!

Act 2, Scene 5, page 144
tutti

Buď zdráv, buď zdráv, Libušin manželi!
Buď zdráv, ó vládce, spěchej k veselí!
Long live, long live Libuše’s husband!
Long live great Ruler, hasten to the fete!

Act 2, Scene 5, page 151
tutti

Aj, vizte jeho tvář
jak zdobí štěstí zář!
Ah, look into his face,
it shines with happiness!

Act 2, Scene 5, page 159
tutti

My půjdeme všichni pospolu,
kam ruka pokyne tvoje,
nás odvaha vede ku zápolu,
kde vítězné kynou nám boje!
With you we all shall go together
whereever you will bid us go,
courage leads us into battle
which cannot but end in victory!

Act 3, Scene 3, page 176
alti, soprani

Nuž vítej nám, nevěsto ctná,
ty děvo cudná, líbezná!
Již kyne snubu doba.
Tvůj ženich již jde, nemeškej,
zář mu polila obličej,
ó, buďte šťastni oba!
Welcome to us, virtuous bride,
you, maiden chaste and beautiful!
The time of wedding is come,
your bridegroom is here, tarry not,
his face is flushed with happiness,
o, may you both be happy!

Act 3, Scene 3, page 179
alti, soprani

Jasnému slunci jdeme vstříc,
hle, štěstím plane luny líc!
The shining sun we go to meet,
with happiness the moon does flame!

Act 3, Scene 5, page 198
tutti

Vyplněn úkol náš,
voláme: sňatek váš
buď požehnán,
nebeských darů dost,
pokoj a blaženost
budiž vám dán!
Fulfilled our task
and so now your wedding
be celebrated,
may heaven bestow on you
peace and blessings
everlasting!

Act 3, Scene 5, page 202
tutti

Buď zdráv, buď zdráv, ó choti Libušin!
Měj stále v mysli slávy čin!
Long live, long live Libuše’s husband!
May your reign be always glorious!

Act 3, Scene 5, page 212
tutti

Zpěvu se oddejme,
jásejme, volejme:
skončen je svár!
Svornost se vrátila,
pokojem splatila,
mír nese v dar!
Let us now sing with joy,
rejoice and be merry:
ended is the strife!

Act 3, Scene 5, page 224
tutti

Tiše! Tiše! Věštbám nakloňte sluch,
budoucnost odhalí věštný duch!
Silence! Silence! Listen to her wise words
which will tell us what the future hides!

Act 3, Tableau 6, page 239
tutti

Český národ neskoná,
on pekla hrůzy slavně překoná!
Sláva! Sláva!
Czech people shall never perish,
they all hell’s horrors will ever resist!
Glory! Glory!

Rehearsal calendar